Електродомакинска техника


image_9826a8491953ab6903071f8e4561007a

 

След успешно завършване на пълният курс и полагане на държавни изпити за втора степен на професионална квалификация по съответната специалност на професия 522020 “ ЕЛЕКТРОМОНТЬОР “, обучаваните придобиват втора степен на професионална квалификация “ МОНТЬОР “ по съответната професия.

След успешно завършване ще може:

  • компетентно да монтира и демонтира детайли, елементи, възли и цялостно електрическо оборудване;

  • качествено да извършва профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането, инсталациите и уредите;

  • своевременно да открива повреди в схемите и съоръженията и определя причините за тях;

  • професионално да демонтира и проверява годността и безопасността на електрическите съоръжения;

  • рационално и оптимално да извършва електромонтажни дейности при изработване на електродомакинска техника;