Електрически инсталации


el instalacii-1

След успешно завършване на пълният курс и полагане на държавни изпити за втора степен на професионална квалификация по съответната специалност на професия 522020 “ ЕЛЕКТРОМОНТЬОР “, обучаваните придобиват втора степен на професионална квалификация “ МОНТЬОР “ по съответната професия.

След успешно завършване на курса може:

  • отлично да разчитат планове работни проекти, схеми, друга конструкторска и технологична документация от сферата на електротехниката и електрониката;
  • да разпознава най-често срещаните повреди и причини за тях в електротехническите съоръжения, начините за ремонт и изпитване, като използва подходящи материали и инструменти;
  • качествено да извършва профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането, инсталациите и уредите;
  • професионално да извършва присъединяване на електрическите инсталации към електрическото захранване в жилищни и обществени сгради;