За центъра


 

Център за професионално обучение „Енергия“ е създаден към Евимера ЕООД – Пловдив и предлага обучение по 6 професии и 12 специалности, както и по ключови компетентности. Центърът притежава Лицензия № 2015121212, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение и осъществява своята дейност в съответствие със Закона за професионално образование и обучение.

Приоритет на Центъра е да подпомогне желаещите и търсещите придобиване на квалификация към дадена професия или усъвършенстването й във времето. Овладяването на предлаганите знания и умения е съпроводено с осигуряване на производствена практика в съвременна  материална база.

Формите на обучение са дневна, вечерна, задочна, индивидуална, съботно – неделна  и самостоятелна. Обучението включва теоретични и практически модули. Обучаемите трябва да са навършили 16 години и са завършили основно или средно образование.

Основните задачи на Центъра са провеждане и удостоверяване на професионалното обучение по рамкови програми.