Вътрешни ВиК мрежи


ViK vatretni_1 ViK vatretni_2

След успешно завършване на пълният курс и полагане на държавни изпити за втора степен на професионална квалификация по съответната специалност на професия № 582050 „ Монтажник на В и К мрежи„ обучаваните придобиват втора степен на професионална квалификация Монтажник„ по съответната професия и специалност.

След успешно завършване курсистите могат:

  • да използуват схеми и чертежи при изразяването на протичащите технологични процеси в съответните уреди, устройства, прибори, инсталации, прилагайки правилна техническа терминология;

  • да разглобяват, дефектоват, ремонтират и сглобяват помпи, използвани при външните В и К мрежи;

  • да спазват правилата по безопасност при работа с инструменти, устройства и друго оборудване за съответни технологични операции;да изпълняват дейности, свързани с монтаж, експлоатация и ремонт на външни /

  • вътрешни В и К мрежи .