Честито успешно завършване на нашите курсисти! Пожелаваме успехи и реализация в професията „Бижутер“! От Екипа на ЦПО към Евимера ЕООД

Бижутерия


В ЦПО „Енергия“ стартира курс по бижутерия на 16,01,2017 година. Успешно завършилите курса ще получат Удостоверение за професионално обучение, което ще им даде право да се регистрират в Министерство на финансите и да упражняват професия „Бижутер“ Пожелаваме успех на всички наши бивши, настоящи и бъдещи курсисти!

Курс по бижутерия


Център за професионално обучение “Енергия” Ви поздравява с настъпващите празници! Нека 2017 година Ви донесе много здраве и радост, късмет и професионални и лични успехи! С уважение, Величка Александрова и екипът на Център за професионално обучение “Енергия” !!! Има промяна в адреса на офиса ни. Ще можете да ни намерите на адрес: […]

Весели празници!
ЦПО „Енергия“ организира курс „Управление на отпадъците“. В курса са включени основни положения и казуси, отнасящи се до организация и складиране на отпадъците на строителна площадка. Обучението е съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Курсът стартира […]

Управление на отпадъците


ЦПО „Енергия“ организира курсове по заваряване за придобиване на степен за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност по заваряване. Обучението се провежда от квалифицирани специалисти и отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 7 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ […]

Курсове по заваряване за придобиване на правоспособностЦПО „Енергия“ стартира обучение за втора квалификационна група по ПБЗРЕН до 1000 V. Курсът се провежда от опитни професионалисти в сферата. Квалификационната група се придобива, потвърждава или променя при: постъпване на работа; смяна на длъжността, свързана с други изисквания за квалификационна група; промяна на характера на работата или дейността и/или […]

Квалификационна група по ПБЗРЕН до 1000 V


ЦПО „Енергия“ организира курсове по ПБЗРЕН до 1000V за практикуващи електротехници. Организират се групи за 2-ра, 3-та и 4-та квалификациона група, за придобиване на по-висока група или потвърждаването на притежаваната. Курсът приключва с полагане на изпит и издаване на удостоверение по ПБЗРЕН до 1000 V.

ЦПО „Енергия“ организира курсове по ПБЗРЕН до 1000V


Още седем добре представили се курсисти поемат по пътя на успеха в професията Бижутер. В периода на обучението  бяха изучавани предмети , съгласно изискванията на одобрен от НАПОО учебен план. Професионалното обучение за част от професия завърши с полагане на изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба№3/15/04.2003 г. за […]

Успешно приключи курс по Бижутерия